Działalność gospodarcza w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym

Działalność gospodarcza w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym

Wydawnictwo: Edward Mitek
Rok wydania: 2016
miękka, 166 stron

37,80zł
Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo: Difin
Rok wydania: 2017
miękka, 562 stron

89,00zł
Funkcjonowanie metropolii w Polsce

Funkcjonowanie metropolii w Polsce

Wydawnictwo: CeDeWu
Rok wydania: 2017
miękka, 334 stron

40,60zł
Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2017
miękka, 178 stron

26,00zł
Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze

Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2016
miękka, 182 stron

29,00zł
Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej

Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2017
miękka, 204 stron

36,00zł
Wykrywanie, pomiar i ocena strategicznych, horyzontalnych zachowań niekonkurencyjnych przedsiębiorstw

Wykrywanie, pomiar i ocena strategicznych, horyzontalnych zachowań niekonkurencyjnych przedsiębiorstw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2017
miękka, 478 stron

44,00zł
Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego

Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2017
miękka, 222 stron

38,00zł
Handel interregionalny od X do XII wieku

Handel interregionalny od X do XII wieku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2017
miękka, 234 stron

32,00zł
Wspózależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych

Wspózależność giełd papierów wartościowych na świecie w aspekcie procesów globalizacyjnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2017
miękka, 232 stron

38,00zł