Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych
Gierusz Anna

Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych

Oprawa: miękka | Wysyłamy w: Realizacja 3-5 dni roboczych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

cena:29,40zł
Kupuję
DODAJ DO KOSZYKA

Opracowanie to poświęcone jest szeroko dyskutowanym obecnie kwestiom systemów emerytalnych i potrzebom ich modyfikacji w obliczu postępującego starzenia się społeczeństw oraz zmian w wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Emerytura stanowi ważne, a często jedyne źródło dochodów po zakończeniu aktywności zawodowej. Finansowanie publicznych systemów emerytalnych w wielu krajach staje się jednak coraz bardziej kłopotliwe. Zmiany demograficzne, w tym głównie wydłużające się trwanie życia i niska dzietność, zmieniają strukturę wiekową ludności – rośnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, przy równoczesnym spadku osób w wieku produkcyjnym.

Celem monografii jest scharakteryzowanie podziału ryzyka w hybrydowych programach emerytalnych z punktu widzenia zarówno uczestnika, jak i pracodawcy oraz zaproponowanie nowego programu hybrydowego, który spełniałby zdefiniowane kryteria. Jako ryzyko rozumiana jest tu możliwość, że ustalona wysokość składki nie pozwoli na uzyskanie świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego w założonej z góry wysokości.

Detale techniczne

Oprawa: miękka | Ilość stron: 112 | Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego | Rok wydania: 2019 | Wymiary: 17.0x24.0cm | EAN: 9788378657989

Bestsellery: