Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej - książka + ebook
Anna Wolff-Powęska, Eberhard Schulz

Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej - książka + ebook

Wysyłamy w: 24h

cena:69,90zł
Kupuję
DODAJ DO KOSZYKA

W kolekcji:
Cena:
99,80zł
Razem:
69,90zł
Nasza cena:
29,90zł
Oszczędzasz:

Mamy zaszczyt przedstawić klasyczne dzieło prof. Anny Wolff- Powęskiej podsumowujące niemiecką myśl geopolityczną ostatnich stuleci.

Podstawy nowoczesnej antropogeografii powstały w Niemczech a kult rozumu i racjonalnego postępowania sięga w tym państwie połowy XVIII w., kiedy nastąpiło połączenie Prus Wschodnich z Brandenburgią. Powinnością nauki stało się wspieranie władzy dążącej do potęgi państwa. Postulaty poszerzenia zasięgu terytorialnego państwa wymagały rzeczowego uzasadnienia. Powstało powszechne przekonanie o celowości prowadzenia imperialnej polityki, gdyż tylko taka jest godna wielkiego narodu.

Dlaczego Niemcy inaczej patrzą na Europę niż konkurujące z nimi mocarstwa morskie? Czy hegemonia Niemiec na kontynencie europejskim była naturalną kontynuacją rozwoju państwa niemieckiego? Jak daleko sięgał rzeczywisty horyzont zainteresowań geopolityki niemieckiej?

Czym była Polska i przestrzeń dawnej polskiej państwowości dla niemieckich myślicieli? Książka pozwala zrozumieć postępowanie Niemców i ich przywódców przez ostatnie stulecia, umożliwia zapoznanie się z klasycznymi teoriami Friedricha Ratzela, Karla Haushofera, Ericha Obsta, i Reinharda Höhna.

SPIS TREŚCI
ANNA WOLFF-POWĘSKA, EBERHARD SCHULZ - PRZESTRZEŃ I POLITYKA W NIEMIECKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ XIX I XX WIEKU
I. W POSZUKIWANIU PRZEZNACZENIA NARODU (1785–1871) - JOHANN GOTTFRIED HERDER, GEORG WILHELM HEGEL, ERNST KAPP, JOHANN GOTTLIEB FICHTE, ERNST MORITZ ARNDT, GEORG LUDWIG WILHELM FUNKE, PAUL ANTON DE LAGARDE
II. NARODZINY MITU WIELKIEJ PRZESTRZENI (1871–1918) - FRIEDRICH RATZEL, ALFRED KIRCHHOFF, ALFRED WEBER, ERNST JÄCKH, FRIEDRICH NAUMANN
III. GEOPOLITYKA JAKO ZADANIE NARODOWE (1919–1939) - ROBERT SIEGER, OTTO MAULL, KARL HAUSHOFER, ERNST TIESSEN, ALBRECHT PENCK, FRIEDRICH NEUWERK, ALBRECHT HAUSHOFER
IV. ILUZJA I RZECZYWISTOŚĆ (1939–1945) - KARL HAUSHOFER, JOHANNES KÜHN, ERICH OBST, ARTHUR FREIHERR VON KRUEDENER
V. PO SZOKU 1945 ROKU - JUNIUS ALTER, KARL RODE, FERDINAND FRIEDENSBURG, ADOLF GRABOWSKY, MICHAEL STÜRMER, PETER GLOTZ
VI. PRZESTRZEŃ A POLITYKA W ZJEDNOCZONYCH NIEMCZECH PO 1990 ROKU - MICHAEL STÜRMER, HEINZ BRILL

Detale techniczne

Ilość stron: 1132 | Wydawnictwo: Zona Zero

Bestsellery: